مایع تفلون آذرسیل

مایع تفلون آذر سیل

تفلون مایع جهت آب بندی

۵۰ml

نحوه مصرف : قبل از مصرف ظرف محصول را تکان دهید 

سطوح مورد استفاده باید خشک و تمیز باشد

 

ساخت ترکیه به سفارش شرکت تولیدی و بازرگانی نوار تفلون تبریز

تهییه شده از بهترین مواد اروپایی